Kirjanpito & Kirjanpitäjä Helsinki

Olemme asiakaslähtöinen ja helposti lähestyttävä tilitoimisto, jonka kautta saat yrityksellesi tai yhdistyksellesi asiantuntevan kirjanpitäjän hoitamaan kaikki kirjanpitoon liittyvät tehtävät. Palvelemme asiakkaitamme toimialueella Helsinki ja pääkaupunkiseutu.

Meiltä saat kaikki tarvitsemat kirjanpitopalvelut kilpailukykyisin hinnoin yrityksesi toimialasta riippumatta. Tarjoamme kirjanpitoa etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille sekä yhdistyksille. Kohtelemme kaikkia asiakkaitamme yksilöllisesti, tarjoamalla räätälöityjä ratkaisuja yrityksen koon ja tarpeen mukaan. Kirjanpidon hoidamme kustannustehokkaasti yrityksen kanssa sovituin ehdoin.

Kirjanpidon ammattilaiset Helsingissä!

Kirjanpitopalvelut

Yrityksesi kirjanpidosta huolehtivat asiantuntevat kirjanpitäjämme, jotka tuntevat kirjanpitolain uusimmat käänteet ja vaatimukset. Kirjanpitäjät Helsingissä tekevät läheistä yhteistyötä asiakasyritysten kanssa, oppien näin tuntemaan yrityksen liiketoiminnan läpikotaisin.

Tositteet kuten myynti- ja ostolaskut, kuitit ja tiliotteet siirtyvät nykyään sähköisten ohjelmien ansiosta kätevästi suoraan kirjanpitojärjestelmiin ja kirjanpitäjälle. Ei ole siis merkitystä sijaitseeko yrityksesi Helsingissä vai muualla Suomessa. Järjestelmät myös tallentavat tositteet, jolloin erillisiä arkistoja ei enää tarvita. Kirjanpitäjämme laativat toimivat menetelmät, joilla kaikki yrityksesi liiketapahtumat saadaan kirjattua oikein.
Noudatamme kaikissa palveluissamme Suomen Taloushallintoliiton laatimia alan yleisiä TAL2018 sopimusehtoja.

Kirjanpidon automatisoitumisen myötä kirjanpitäjälle jää entistä enemmän aikaa yrityksesi tietojen analysointiin jakonsultointiin. Koska kirjanpitäjä tuntee yrityksesi liiketoiminnan, pystyy hän tulkitsemaan lukuja ja laatimaan erilaisia raportteja yrityksen päätöksenteon tueksi. Kun kirjanpidon tiedot ovat ajan tasalla, pohjautuvat yritysjohdon päätökset varmasti oikeaan tietoon.

Kirjanpidon palvelut ​

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen lisäksi saat meiltä myös muita hyödyllisiä raportteja ja analyyseja yrityksesi talouden tilasta sekä kehityksestä. 

  • Raportointi
  • Analyysit
  • Tunnusluvut

Ota yhteyttä Tilibiciin, kun etsit luotettavaa ja ammattitaitoista kirjanpitäjää Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla. Räätälöimme kirjanpitopalvelut yrityksesi yritysmuodon, koon ja tarpeen mukaan. Toimistomme sijaitsee Helsingissä ja olet aina tervetullut keskustelemaan kanssamme yrityksesi kirjanpidon sekä talouden hallinnan ratkaisuista. 

Kirjanpidon merkitys yritykselle ja muille tahoille

Yrityksen talouden yksi tärkeimmistä osa-alueista on kirjanpito. Kirjanpito ja tilinpäätös on laissa määrätty jokaiselle yritystoimintaa harjoittavalle. Kirjanpitoon listataan kaikki yksittäiset ostovelat ja myyntisaamiset. Näin syntyy yleiskuvan yrityksen tai yhteisön tilasta ja taloudellisesti toiminnasta. Yrityksen toiminnan tuloksellisuudesta kertoo kirjanpidossa laadittu tuloslaskelma. Taseesta taas ilmenee muu yrityksen vakavaraisuus sekä maksuvalmius. Jotta nämä tiedot olisivat oikein, tulee kirjanpito laatia tarkasti ja oikeaan aikaan. Kirjanpidosta saatavia tietoja yrityksen johto käyttää päätöksenteossaan ja yrityksen toiminnan kehittämisessä sekä arvioimisessa. Lukujen perusteella pystytään myös laatimaan muita hyödyllisiä laskelmia ja ennusteita.

Myös muut tahot kuten pankit ja yhteistyökumppanit saattavat olla kiinnostuneita yrityksen kannattavuudesta, vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta. Kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä saadaan tiedot myös veroilmoitukseen. Muun muassa näistä syistä, tietojen virheettömyys on ensiarvoisen tärkeää! 

Ulkoistamalla kirjanpidon tehtävät meille, voit keskittyä ydinosaamiseen ja yrityksesi toiminnan kehittämiseen. Tuotamme kirjanpitopalvelut ja laskelmat täysin yrityksesi tarpeesta ja toiveesta riippuen. Kirjanpitäjämme palvelevat Helsingin ja pääkaupunkiseudun lisäksi myös muualla Suomessa sijaitsevia yrityksiä. Saat meiltä yksilöllistä palvelua ja neuvontaa kaikkiin talouden hallintaan ja kirjanpitoon liittyvissä kysymyksissä.